SuperSend SuperUDIDHi, welcome to the Apparat testing family

Det finns ett stort intresse för statistik om hur mobiltelefoner används i Sverige, men det saknas undersökningar om hur de smarta mobiltelefonerna verkligen används. Hjälp oss nu att samla in data om hur vanliga användare använder sina smarta mobiler. Appen Apparat vill öka förståelsen kring hur mycket och vad vi använder våra mobiltelefoner till. Vi söker nu deltagare till en större undersökning med appen Apparat. Som tack får du en biobiljett! Applikationen APPARAT registrerar och samlar in data om hur vi använder våra smartphones – direkt från användaren. APPARAT ska öka exaktheten och underlätta undersökningar om mobilenhetsbeteenden. De data vi samlar in är anonym och krypteras: - Antalet inkommande och utgående sms (ej innehållet i meddelandena) - Antalet inkommande och utgående mms - När olika appar öppnas och stängs (ej vad som du gör i dessa) - Vilken uppkopplingstyp du använder (ex. WiFi eller 3G) - Strömmat ljud (musik eller poddar) på / av - Hur många samtal du ringer och tar emot - Med hjälp av Moves API får vi GPS data kopplat till ovanstående data. Undersökningar i Sverige inom området smartphoneanvändande görs till stor del med hjälp av enkätundersökningar. Med hjälp av denna applikation som kan samla in användardata och användarmönster direkt från smartmobilerna kan vi skapa oss en mer fullständig bild av hur vi använder våra smarta mobiler. Applikationen utformas för att kartlägga vad vi gör på våra smartmobiler, hur ofta, hur länge, när och var. Med hjälp av att kombinera appen med Moves API kan vi analysera var och i vilken hastighet olika applikationer används och utläsa smartphonebeteenden i bilar och i kollektivtrafik. Data samlas först lokalt i smartphonen och skickas sedan veckovis till en extern databas. Applikationen finns enbart för för Android.

Read more